sh-police
辦理貨車證 / 非深圳號牌小車入深臨時通行證
申請官網:http://ga.sz.gov.cn/
● 貨車通行證辦理流程
● 非深號牌小車入深臨時通行許可辦理流程


最新消息

按此瀏覽 大灣區工業博覽會2021 展會預告

2020DMP大灣區工業博覽會展會花絮